Siecioholizm co to takiego?

Siecioholizm co to takiego?

To nic innego jak uzależnienie od internetu. Pomimo licznych korzyści płynących z dostępu do sieci, Internet niesie za sobą także zagrożenia, do których należy między innymi uzależnienie od internetu. Na uzależnienie się narażony jest każdy, jednak największą grupą ryzyka są dzieci i młodzież, którzy zaczynają swoją przygodę z siecią bardzo wcześnie i spędzają w świecie wirtualnym większą część swojego dnia. Niebezpieczeństwo zależności zaczyna się wtedy, gdy internet z narzędzia staje się sposobem na życie.

Dzieje się tak, gdy korzystając z wirtualnych namiastek przez niego oferowanych przestajemy uczestniczyć w rzeczywistym, realnym życiu. Do popadnięcia w zależność od internetu predysponowani są ludzie z różnymi deficytami, takimi jak trudności w kontaktach interpersonalnych, niskie poczucie własnej wartości, nieznajomość własnych potrzeb oraz kłopoty z określeniem celów w życiu i konsekwentnym ich realizowaniu. W dzisiejszych czasach dostęp do internetu jest coraz łatwiejszy. Niemal każdy posiada telefon komórkowy połączony z siecią. Obecnie sieć wifi udostępniana jest w centrach handlowych, restauracjach, a nawet środkach transportu publicznego, zatem połączyć może się z nią każdy posiadający przy sobie urządzenie mobilne. Wielogodzinne, niekontrolowane korzystanie z internetu wywołuje u nas dystres, a więc szereg nieprzyjemnych uczuć takich jak ból,lęk i cierpienie,które mogą z kolei prowadzić do znacznego pogorszenia jakości życia.

Szkody, które powoduje uzależnienie często dotyczą przy tym nie tylko osoby uzależnionej, ale też naszych bliskich. Leczenie osób uzależnionych od internetu jest trudne ponieważ brakuje państwowych placówek specjalizujących się w pomocy takim osobom. Dodatkowych trudności przysparza fakt, że „siecioholicy” potrafią spędzać w internecie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin dziennie z czego nie zdają sobie sprawę. Najważniejszym orężem w walce z internetowym uzależnieniem jest psychoterapia, a najskuteczniejszy jest jej nurt poznawczo-behawioralny. Proces leczenia opiera się na zmianie nawyków korzystania z internetu czyli więcej rozrywki, aktywności i relacji z innymi.

Nieznany Numer

Badamy dla ciebie, kto stoi za nieznanym numerem aby w jednym miejscu zebrać wszystkie informacje o tym, kto jest po drugiej stronie słuchawki. Zawsze sprawdzaj z kim rozmawiasz i kto do ciebie dzwoni.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *