Pod opisem każdego numeru jest formularz z możliwością dodawania komentarzy. Użyj tego właśnie formularza.